ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2019

ค้นหาข้อมูล
 
 

สลับมุมมองภาพรวมรายจังหวัด

ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2562

เริ่มประมวลผลเวลา 16 พฤศจิกายน 2019 18:00:06 - 22:36:00

จังหวัดหน่วยบริการตค. 61พย. 61ธค. 61มค. 62กพ. 62มีค. 62เมย. 62พค. 62มิย. 62กค. 62สค. 62กย. 62
เชียงใหม่10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1.89832.00451.95881.96671.99631.94811.95911.98562.00871.87981.95391.9974
เชียงใหม่11119 โรงพยาบาลจอมทอง1.09791.15321.23191.15341.15161.34611.19031.1871.13621.12331.16821.2287
เชียงใหม่11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0.540.58030.60760.60750.59280.590.57470.53950.56450.57020.54710.5437
เชียงใหม่11121 โรงพยาบาลเชียงดาว0.64470.62490.62880.67970.75140.66960.62060.68060.67140.66160.63470.6131
เชียงใหม่11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0.62150.60160.59550.65860.6860.66520.65750.66150.62930.64020.6380.6589
เชียงใหม่11123 โรงพยาบาลแม่แตง0.57370.5570.56580.56010.54430.55850.58560.56780.64070.6630.66480.6697
เชียงใหม่11124 โรงพยาบาลสะเมิง0.52560.62850.63990.55760.57940.57740.58590.53110.56470.64730.59270.5447
เชียงใหม่11125 โรงพยาบาลฝาง1.04491.12961.12151.10431.10171.06351.09751.04351.03191.00421.04731.1248
เชียงใหม่11126 โรงพยาบาลแม่อาย0.58510.63610.62740.61140.64220.63150.62770.69440.6430.60940.63040.6137
เชียงใหม่11127 โรงพยาบาลพร้าว0.59030.65720.60190.55350.55720.54580.63580.58110.59970.59690.65170.6193
เชียงใหม่11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0.91170.97220.89110.9790.95350.95611.03060.9511.00760.9270.810.9241
เชียงใหม่11129 โรงพยาบาลสันกำแพง1.07211.21381.15591.04721.10351.14051.0291.07281.2071.05651.11361.2531
เชียงใหม่11130 โรงพยาบาลสันทราย0.86610.84840.87450.9420.9911.0380.91340.97111.01840.99311.04161.0393
เชียงใหม่11131 โรงพยาบาลหางดง0.7310.71470.75570.78060.7570.67730.77880.79830.83490.81740.84950.8618
เชียงใหม่11132 โรงพยาบาลฮอด0.5220.5410.57920.57030.580.52920.55850.5520.62380.63950.58050.5908
เชียงใหม่11133 โรงพยาบาลดอยเต่า0.53520.56650.57750.63680.60120.59810.5950.58040.58750.66790.63380.5948
เชียงใหม่11134 โรงพยาบาลอมก๋อย0.50760.51980.46720.50690.48950.52720.50360.50780.49050.4940.4722
เชียงใหม่11135 โรงพยาบาลสารภี0.64510.61080.65650.71350.69280.67960.7810.75170.79140.72730.6563
เชียงใหม่11136 โรงพยาบาลเวียงแหง0.53750.55560.53470.56060.55020.54180.54980.56650.61060.6140.59060.616
เชียงใหม่11137 โรงพยาบาลไชยปราการ0.65420.66450.67450.62010.70880.70830.62510.72020.72070.73880.72470.7171
เชียงใหม่11138 โรงพยาบาลแม่วาง0.56120.60960.58260.5370.5760.53620.60030.59260.57910.58880.5660.6425
เชียงใหม่11139 โรงพยาบาลแม่ออน0.71170.73220.73290.73450.72960.77880.73070.750.70870.75990.73370.8157
เชียงใหม่11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0.51410.55640.55270.74480.53580.64330.6020.61960.69030.61660.63120.6015
เชียงใหม่23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0.55080.4870.51250.47960.46490.46430.46590.49840.51240.45030.40610.4306
ลำพูน10714 โรงพยาบาลลำพูน1.431.39951.44121.45951.50971.44671.52341.45231.43891.41981.44911.4261
ลำพูน11140 โรงพยาบาลแม่ทา0.68640.69420.64180.70730.71570.67990.68640.6660.60380.73940.69670.6489
ลำพูน11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0.66320.6630.62050.66870.63780.70550.66350.65510.64850.62740.61210.6616
ลำพูน11142 โรงพยาบาลลี้0.6610.64960.69010.6410.69360.62820.63720.59470.60960.63120.59970.5882
ลำพูน11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0.68970.63880.62510.53520.58430.52910.54340.46930.50710.52650.52730.4812
ลำพูน11144 โรงพยาบาลป่าซาง0.70040.74390.72250.71420.7110.70750.73830.75320.73570.74680.75750.7152
ลำพูน11145 โรงพยาบาลบ้านธิ0.59240.57820.61650.65960.59530.60140.53980.57760.62080.62180.64110.7546
ลำพูน24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0.79190.55650.75110.73170.65940.68290.60670.61560.70590.72520.73060.7077
ลำปาง10672 โรงพยาบาลลำปาง2.19572.25422.26912.2682.21092.34412.24972.32142.42042.27782.19782.2132
ลำปาง11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0.70230.67890.73590.70210.69210.70020.64270.7970.80330.68560.73410.6763
ลำปาง11147 โรงพยาบาลเกาะคา1.00441.06121.00430.97360.98730.96811.0080.94630.9840.93220.98510.9576
ลำปาง11148 โรงพยาบาลเสริมงาม0.66570.66570.620.6870.68890.60820.66540.69560.65380.68960.63580.6394
ลำปาง11149 โรงพยาบาลงาว0.68040.6820.64640.64240.70110.6880.63760.65920.64060.66610.62110.6992
ลำปาง11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0.65990.69240.70030.65870.64430.68840.71480.73840.64790.65960.75510.6638
ลำปาง11151 โรงพยาบาลวังเหนือ0.72370.71090.69630.65090.66450.69820.75730.6760.68660.7970.71530.6897
ลำปาง11152 โรงพยาบาลเถิน0.95720.89920.96220.88670.91780.92391.0071.07390.9730.98430.95780.9974
ลำปาง11153 โรงพยาบาลแม่พริก0.8210.770.72930.68050.68210.67920.68680.75880.60760.69710.81680.8196
ลำปาง11154 โรงพยาบาลแม่ทะ0.87430.8030.78350.76650.74130.76020.7450.71980.70390.67070.68590.7583
ลำปาง11155 โรงพยาบาลสบปราบ0.79450.87740.85480.85660.88670.77050.83350.84640.77940.65660.65310.671
ลำปาง11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0.66950.66860.79010.76550.64150.68820.63660.66240.71490.83390.81350.7695
ลำปาง11157 โรงพยาบาลเมืองปาน0.72150.66640.73110.75820.75840.74440.81620.67680.7790.70980.75190.7334
แพร่10715 โรงพยาบาลแพร่1.39561.36491.36721.49711.40921.48781.40291.4521.39091.41871.43761.3728
แพร่11166 โรงพยาบาลร้องกวาง0.60210.67830.62240.6430.60840.65150.60550.63270.51720.5250.61080.5322
แพร่11167 โรงพยาบาลลอง0.56120.58610.59420.5990.56210.58290.66790.69710.56610.65540.67970.5712
แพร่11169 โรงพยาบาลสูงเม่น0.66450.69280.68050.68850.61380.56890.62390.62010.59090.56250.55390.5523
แพร่11170 โรงพยาบาลสอง0.51870.58070.57330.57540.52240.55310.59720.57290.48950.55130.53640.4919
แพร่11171 โรงพยาบาลวังชิ้น0.53780.58220.57060.5670.54790.55880.56060.51430.51340.51120.48380.5044
แพร่11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0.44350.44370.47160.44280.4170.46150.49290.44990.46180.43960.46850.4474
แพร่11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0.63950.57990.55890.58570.63360.59270.58450.56090.58190.58020.56560.6139
น่าน10716 โรงพยาบาลน่าน1.46071.42781.38051.39251.49281.55111.47341.47041.42691.52451.51941.5255
น่าน11173 โรงพยาบาลแม่จริม0.70990.63260.74130.62920.66120.66520.62960.68250.56460.65530.6340.6585
น่าน11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0.64610.61170.52740.55720.63890.61290.55840.5670.55630.54460.55960.5603
น่าน11175 โรงพยาบาลนาน้อย0.66550.73420.68710.74760.74210.73020.62450.85130.79690.71080.82430.8229
น่าน11176 โรงพยาบาลท่าวังผา0.66860.70040.62410.70480.71840.67730.71070.69080.58160.69050.69760.6944
น่าน11177 โรงพยาบาลเวียงสา0.6190.57950.5590.57360.56490.53150.59690.63630.60210.58940.61740.6395
น่าน11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0.67020.69610.59260.62570.59190.7430.66110.61940.68540.7550.68980.749
น่าน11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0.7590.7570.66590.76580.74480.74780.68620.74010.63750.56840.59420.6099
น่าน11180 โรงพยาบาลนาหมื่น0.6490.65210.66330.70070.70740.67070.72660.69290.69770.69470.62940.656
น่าน11181 โรงพยาบาลสันติสุข0.60330.60380.54070.59610.64560.71110.65750.74190.65540.76450.59850.6786
น่าน11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0.69820.67650.66270.49380.75330.61720.77640.59040.60930.63220.62560.5918
น่าน11183 โรงพยาบาลสองแคว0.55010.54050.55790.5530.63080.69720.62120.68940.67370.56340.50130.6065
น่าน11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1.13991.08151.02141.06470.93031.11031.20271.15961.08731.21681.15191.1832
น่าน11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0.60830.53570.52060.45580.57540.48940.90760.52820.55430.44880.46060.5092
พะเยา10717 โรงพยาบาลพะเยา1.36061.45521.32961.27731.4051.33581.27391.31481.41191.31421.38131.3859
พะเยา10718 โรงพยาบาลเชียงคำ1.1671.06381.14421.13271.17411.17881.06961.10651.14831.1551.1621.1667
พะเยา11184 โรงพยาบาลจุน0.70540.67620.74310.7110.71520.67480.75060.80310.72760.85610.79050.8019
พะเยา11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0.71630.61810.69970.52730.60910.5950.49420.67030.58070.59860.69370.5955
พะเยา11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0.87040.87550.82510.8050.76760.67860.60840.64750.62830.67270.67770.6698
พะเยา11187 โรงพยาบาลปง0.65880.74240.67560.67440.76260.6860.67930.74360.69940.74080.70280.7127
พะเยา11188 โรงพยาบาลแม่ใจ0.60950.58640.57260.54060.59530.60360.55360.57410.55230.57060.61130.6002
เชียงราย10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2.12022.17512.06522.12272.09242.17662.14732.16422.16112.16992.13422.09
เชียงราย11189 โรงพยาบาลเทิง0.61450.68460.61990.6840.65320.66190.70320.77290.65480.79540.69750.7046
เชียงราย11190 โรงพยาบาลพาน0.7810.78270.72470.75070.77490.77510.77570.79130.73460.74190.74490.7248
เชียงราย11191 โรงพยาบาลป่าแดด0.93690.80830.97470.9850.91930.75890.94321.13760.80210.94190.87220.757
เชียงราย11192 โรงพยาบาลแม่จัน0.82080.80720.78360.75990.8160.77230.76990.74980.79370.79570.80130.8483
เชียงราย11193 โรงพยาบาลเชียงแสน0.59980.58130.51050.52610.59680.56560.53520.5490.58130.53980.5790.5861
เชียงราย11194 โรงพยาบาลแม่สาย0.80460.84440.81030.79160.78590.83790.81280.80380.79530.74740.68860.7945
เชียงราย11195 โรงพยาบาลแม่สรวย0.58960.64580.63010.67130.6790.74420.67860.68150.64930.63730.57350.5663
เชียงราย11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0.78450.80960.770.80250.77130.84620.77640.78620.75270.68830.73050.7922
เชียงราย11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0.6920.71690.65320.61320.58890.63390.62550.63130.670.73760.6470.6409
เชียงราย11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0.52020.50940.53880.49940.50820.52910.53820.56680.53110.53330.47590.4789
เชียงราย11199 โรงพยาบาลขุนตาล0.64820.60690.6340.61890.61250.66070.69750.71770.74140.79840.64220.6908
เชียงราย11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0.48690.46140.46270.42750.51560.57280.50490.53020.56350.51590.49180.498
เชียงราย11201 โรงพยาบาลแม่ลาว0.5650.56350.52830.61850.64450.57460.57350.63180.56610.56650.58460.5475
เชียงราย11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0.68660.66480.72660.710.64970.82150.70370.68650.70310.68480.7140.6659
เชียงราย11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0.94740.9740.9930.88950.9520.96530.98231.04130.94560.89820.86990.9124
เชียงราย15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0.93850.9620.970.86681.05070.94650.80521.02980.98281.03781.07730.961
แม่ฮ่องสอน10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1.20941.32561.15031.24171.27761.27731.26451.25541.2061.23051.25481.187
แม่ฮ่องสอน11203 โรงพยาบาลขุนยวม0.490.47620.4640.46920.46520.50110.50840.47210.46820.4470.47740.4522
แม่ฮ่องสอน11204 โรงพยาบาลปาย0.56810.55270.58670.65040.63560.57080.63680.63290.720.65350.6430.6288
แม่ฮ่องสอน11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0.78430.73270.87820.73130.84670.94880.9060.94010.85220.9450.84210.8259
แม่ฮ่องสอน11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0.4830.52930.47450.55360.48960.50310.64150.55230.52850.53830.50110.4979
แม่ฮ่องสอน11207 โรงพยาบาลสบเมย0.63280.60240.55430.55890.58640.61320.58770.59420.54560.59110.57830.6221
แม่ฮ่องสอน11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0.66250.58530.55010.5610.60840.5440.55770.57310.54040.47120.4890.5539
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่