Showing 1-8 of 8 items.

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

จังหวัดกลุ่มเป้าหมายการคัดกรอง (A)ผลงานการคัดกรอง (B)%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
เชียงราย191,599184,49696.2952019-06-03 10:06:522019-06-03 13:22:41
น่าน84,80181,48496.0952019-05-28 10:17:122019-05-28 13:15:58
ลำพูน86,11782,13995.3852019-05-31 09:25:542019-06-03 13:22:39
พะเยา88,40884,24695.2952019-06-03 12:12:282019-06-03 13:22:40
เชียงใหม่272,430253,53693.0652019-06-03 12:36:322019-06-03 13:22:39
แพร่89,09882,80992.9452019-05-30 18:25:092019-06-03 13:22:40
แม่ฮ่องสอน28,59026,38492.2852019-05-28 08:39:572019-05-31 13:15:51
ลำปาง144,100131,18891.0452019-05-31 11:13:122019-06-03 13:22:39
รวม985,143926,28293.97-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5