Showing 1-8 of 8 items.

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดกลุ่มเป้าหมายการเยี่ยมบ้าน (C)ผลงานการเยี่ยมบ้าน (D)%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
เชียงราย4,1964,10097.7152019-06-03 10:06:522019-06-03 13:22:41
ลำพูน3,1503,02796.1052019-05-31 09:25:542019-06-03 13:22:39
น่าน2,5782,47195.8552019-05-28 10:17:122019-05-28 13:15:58
เชียงใหม่7,7027,19993.4752019-06-03 12:36:322019-06-03 13:22:39
พะเยา3,5003,24892.8052019-06-03 12:12:282019-06-03 13:22:40
แม่ฮ่องสอน93082088.1752019-05-28 08:39:572019-05-31 13:15:51
ลำปาง4,5223,95687.4852019-05-31 11:13:122019-06-03 13:22:39
แพร่2,6312,23184.8052019-05-30 18:25:092019-06-03 13:22:40
รวม29,20927,05292.54-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 40 0
ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 - 50.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 50.01 - 60.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.01 - 70.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 - 80.00 4
มากกว่าร้อยละ 80.00 5