Showing 1-8 of 8 items.

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

จังหวัดเป้าหมาย (A)ผลงาน (B)%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
เชียงราย10,92410,47995.9352019-06-03 10:05:262019-06-03 13:25:27
พะเยา3,0652,88894.2352019-06-03 12:14:152019-06-03 13:25:27
ลำพูน3,0402,85493.8852019-05-31 09:28:032019-06-03 13:25:25
ลำปาง4,6334,32093.2452019-05-31 11:20:112019-06-03 13:25:26
น่าน3,8883,58592.2152019-05-28 10:18:392019-05-28 13:16:08
เชียงใหม่11,30210,30591.1852019-06-03 12:40:222019-06-03 13:25:25
แพร่3,0372,74190.2552019-05-30 18:26:362019-06-03 13:25:26
แม่ฮ่องสอน2,3042,02888.0252019-05-28 08:43:142019-05-31 13:16:00
รวม42,19339,20092.90-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 - 75.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 65.01 - 70.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 65.00 1
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0