ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด »

Healthcare Accreditation Information Technology: HAIT

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA_IT(Healthcare Accreditation Information Technology) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด »

ตัวชี้วัด QOF เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

รายงานตัวชี้วัด แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามเกณณ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF::Quality and Outcome Framework) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด »